شعار سال
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

 

18051046100 - ثبت نام و برگزاری آزمون آموزش های سازمان نایافته (آسان), تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

  راهنما  شناسنامه خدمات توافق نامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی رضایت سنجی آمار

 

18051046101 - صدور گواهی نامه مهارت

  راهنما    شناسنامه خدمات توافق نامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی رضایت سنجی آمار

 

18051046102 - تمدید و تعویض گواهینامه مهارت

  راهنما    شناسنامه خدمات توافق نامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی رضایت سنجی آمار

 

18051046103 - پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت

  راهنما    شناسنامه خدمات توافق نامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی رضایت سنجی آمار

سایر پیوندها
تنظیمات قالب