شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

با عنایت به تهیه و تبیین فعالیت های مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع، مقرر گردیده کلیه فعالیت های مرتبط با حوزه آمار سازمان اعم از دولتی و خصوصی در سایت رسمی سازمان بارگذاری شده و در معرض دید عموم قرار گیرد.

بر این اساس، دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزی درسی اقدام به ایجاد لینکی تحت عنوان" اطلاعات آماری" و بارگذاری کلیه آطلاعات و مستندات آماری سازمان در بخش های ذیل نموده است.

 

سالنامه آماری آمارهای رسمی خط مشی پنچ گانه نظام آماری  تعاریف و مفاهیم
       
 
تقویم انتشاراتی شناسنامه های نماگرهای تخصصی اطلاعات تماس  

 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب