شعار سال
دوشنبه 08 خرداد 1402

میز خدمت الکترونیکی    

شناسه خدمت

عنوان خدمت                                                          بستر ارائه خدمت

18051045000 

برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18081833000

نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه  های آزاد 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18051046000 

برگزاری آزمون های مهارتی 

 
18051046100

ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

 
18051046101

صدور گواهی نامه مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

 
18051046101

تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

 
18051046103

پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18081044000

صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18081832000 

صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18081049000 

مشاوره آموزشی و هدایت شغلی 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18081048000

تهیه استانداردهای آموزش مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

18051047000

برگزاری مسابقات ملی مهارت 

 
18051047101

برگزاری مسابقات مهارت 

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

 
18051047102

برگزاری مسابقات آزاد مهارت

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

 
18051047103

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار

 
18051047104     

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

راهنما   

شناسنامه خدمات    

توافق نامه سطح خدمت    

سوالات متداول    

نظرسنجی   

رضایت سنجی   

آمار 

 بیانیه حریم خصوصی                            بیانیه راهبرد مشارکت مردم با دستگاه                            مشارکت مردمی                             دستورالعمل به روزرسانی سایت                           
نقشه سایت
 

 

سایر پیوندها
/ارتباط-با-رئیس-و-معاونین-سازمان
تنظیمات قالب