شعار سال
دوشنبه 08 خرداد 1402

 

بمنظور برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و مستندات به هنگام ، علمی و متقن و استقرار نظام آماری  قوی و مؤثّر که بتواند نیازهای آماری داخل و خارج از وزارت خانه متبوع را با سرعت، جامعیت و کیفیت لازم تامین نماید و نیز در اجرای سند برنامه ملی توسعه آمار کشور (1400-1396) و در راستای « استقرار نظام مدیریت کیفیت و اطلاعات وزارتخانه» خط مشی های پنجگانه کیفیت نظام آماری وزارتخانه متبوع شامل:

- خط مشی کیفیت آمار

- خط مشی عمومی تجدید نظر آماری

- خط مشی امنیّت اطلاعات آماری

- خط مشی اطلاع رسانی آماری

- خط مشی مستندسازی آمار

توسط مقام عالی وزارت، ابلاغ گردید.

 

خط مشی های کیفیت داده های آماری

 

سایر پیوندها
/ارتباط-با-رئیس-و-معاونین-سازمان
تنظیمات قالب