شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

مقدمه :

روابط عمومی در عصر جدید حیاتی ترین بخش هر سازمان است که با هدف تقویت و برقراری شبکه های اجتماعی در کانال های ارتباطی درون و برون سازمانی ، نقش حساس خود را چند گام جلوتر از زمان ایفا می نماید. در همین راستا روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تلاش می نماید با بهره گیری از تکنیک های ارتباطی بین سازمان و مخاطبان و ذینفعان، ارتباطی موثر را برقرار نماید. در زیر استراتژی، اهداف و برنامه های دفتر روابط عمومی این سازمان آمده است.

 

اهداف و سیاست­ ها

1.      «برندسازی مهارت» با هدف ارتقای وزن مهارت و تغییر افکار عمومی از مدرک گرائی به مهارت گرائی

2.      توسعه ارتباطات و تعاملات با ذینفعان، گروه های مرجع و جریان ساز در راستای «جامعه محوری مهارت»

3.      توسعه «نقش حمایت گرایانه مجلس شورای اسلامی و دولت»  در مسیر «خروج مهارت از غربت»

4.      تشکیل و فعال­سازی«تریبون ملی مهارت» از طریق جلب مشارکت و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های هم افزایی ملی برای «جریان سازی مهارت»

5.      «امیدبخشی و ترویج خودباوری» در جامعه از طریق مهارت آموزی به عنوان عنصر اعتباربخش اجتماعی

6.      جلب «مشارکت بخش خصوصی» با هدف رقابتی کردن بازار مهارت آموزی و افزایش کارآمدی

7.      توجه بیشتر به «فن­آوری­های نوین» در تولید محتوا و ارائه «خدمات الکترونیک»

8.       حمایت از «مهارت آموختگان کارآفرین» در راه اندازی کسب و کارهای مهارت بنیان

 


 برنامه ­های محوری روابط عمومی سازمان

 بعد درون سازمانی

1- «پژوهش محوری و دانش محوری» در حوزه روابط عمومی در دو بعد ملی و بین المللی با هدف بهسازی وضعیت فعلی با بهره گیری از استانداردهای جهانی و تجارب موفق

2- آگاه سازی، متقاعدسازی و جلب مشارکت کارکنان در راستای تحقق شعار «هر همکار یک رسانه مهارت»

3- برنامه های توانمندسازی دانشی و مهارتی کارشناسان روابط عمومی در حوزه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به صورت مجازی و مستمر

4- برگزاری نشست­های هم اندیشی روابط عمومی به صورت مجازی و مستمر

 

بعد برون سازمانی

1- «برندسازی سازمانی» با هدف ارتقای وزن مهارت در جامعه

2- توسعه ارتباطات و تعاملات با ذینفعان و گروه های مرجع و جریان ساز در جهت «جامعه محوری مهارت»

3- جریان سازی ملی مهارت با ارتقای سطح «سواد رسانه ای» و بهره گیری حداکثری در رسانه های اجتماعی

4- طبقه بندی گروه های مخاطبان و نیازسنجی اطلاعاتی آنان در راستای مسئولیت اجتماعی پاسخگویی، اعتمادسازی و اعتبارافزایی

5- تولید محتوای خلاقانه، انگیزشی و هدفمند با هدف ترویج فرهنگی مهارت آموزی، معرفی
ظرفیت­ها، کارآفرینان و استعدادهای برتر مهارتی و جهت دهی نگاه جامعه به سمت «مهارت محوری»

6- تشکیل «بانک ملی اطلاعات روابط عمومی ها»؛ دستگاه­های ذیربط، ذینفع، گروه های مرجع و جریان ساز در دو بخش دولتی و خصوصی (استانی و ملی)

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب