شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403
   
 

مهرداد عظیمی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

شماره مستقیم 02166583504 - 02166583505

دورنگار 02166583503

 

اطلاعات بیشتر

 
 

 

 

 

 

 

امیر میمنت آبادی

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

شماره مستقیم 02166583521 - 02166583522

دورنگار 02166583520

اطلاعات بیشتر

مجتبی نوروزی

معاون آموزش

 

شماره مستقیم 02166583512   

دورنگار 02166583513

 

اطلاعات بیشتر

علی حسین شهریور

 معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت

 

شماره مستقیم 02166583510

دورنگار 02166583669

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

مهدی فتاحی

مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 

شماره مستقیم 02166583501

دورنگار 02166583503

 

اطلاعات بیشتر

محمدجواد جامه بزرگی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

 

شماره مستقیم 02166583540 - 02166583541

دورنگار 02166583530

 

اطلاعات بیشتر

 

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

 

شماره مستقیم 02166944120 

دورنگار 02166944120

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

مصطفی عبدی

مدیر کل دفتر گزینش

 

شماره مستقیم 02166583647 - 02166583648

دورنگار 02166583649

 

اطلاعات بیشتر

محسن شاه محمدی

مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

شماره مستقیم 02166944118

دورنگار  02166944121

 

اطلاعات بیشتر

آرش اخوان طبسی

رئیس مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای

 

شماره مستقیم 02632507735

دورنگار 02632519611

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

رضا احمدی زلتی

رئیس مرکز فنآوری اطلاعات،

توسعه آموزش های مجازی، امنیت و هوشمندسازی

 

شماره مستقیم 02166583574

دورنگار 02166583675

اطلاعات بیشتر

محمدهادی حبیبی ماچیانی

 مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی

 

شماره مستقیم 02166583612 - 02166583613

دورنگار 02166583614

 

اطلاعات بیشتر

محمود تقی پور

مدیرکل دفتر نظارت بهسازی و هدایت شغلی

 

شماره مستقیم 02166583523 02166583524

دورنگار 02166583526

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

رامین رضایی

مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش 

 

شماره مستقیم 02166583545 - 02166583546

دورنگار 02166583547

 

اطلاعات بیشتر

سید حسین ساجد

ذی حساب و مدیرکل امور مالی

 

شماره مستقیم 02166583550

دورنگار 02166583549

 

اطلاعات بیشتر

علی فروزش

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی

 

شماره مستقیم 02166583566

دورنگار 02166583564

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

     

داود خلیلی

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

 

شماره مستقیم 02166583616 02166583617

دورنگار 02166583615

 

اطلاعات بیشتر

احسان جمشیدزاده

سرپرست دفتر پژوهش،طرح و برنامه ریزی درسی

 

شماره مستقیم 02166583628

دورنگار 02166583658

 

اطلاعات بیشتر

 

 دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

 

شماره مستقیم 02166583615

دورنگار 02166583615

 

اطلاعات بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

مهدی دارائی

مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت

 

شماره مستقیم 02166583619

دورنگار 02166583620

 

اطلاعات  بیشتر

غلامرضا نجفی برنا

معاون روابط عمومی و امور بین الملل

 

شماره مستقیم 02166583609 - 02166583610

دورنگار 02166583608

 

اطلاعات بیشتر

علیرضا سوری

سرپرست دفتر حقوقی و استان ها

 

شماره مستقیم  02166944119

دورنگار  02166944117  

 

اطلاعات بیشتر

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب