شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403
     

علی مشایخی

مدیر کل استان آذربایجان شرقی

شماره مستقیم  04132898936- 04132862171

دورنگار  04132898944

 

اطلاعات بیشتر

صلاح خان احمدزاده

مدیر کل استان آذربایجان غربی

شماره مستقیم 04432233999

دورنگار  04432237791

 

اطلاعات بیشتر

رحیم یونسی حمزه خانلو

مدیر کل استان اردبیل

شماره مستقیم 04533743606

دورنگار  04533743624

 

اطلاعات بیشتر

     
 

محمدرضا مصلحی

سرپرست اداره کل استان اصفهان

شماره مستقیم 03136693150

دورنگار  03136689948  

 

اطلاعات بیشتر

 بهزاد غفاری بنام

مدیر کل استان البرز

شماره مستقیم 02632539696

دورنگار  02632519611  

 

اطلاعات بیشتر

حمیدرضا رئیسی

سرپرست استان ایلام

شماره مستقیم 08432223144

دورنگار  08432222620

 

اطلاعات بیشتر

     

عبدالمجید دراهکی

مدیر کل استان بوشهر

شماره مستقیم 07733335865

دورنگار 077333208640

 

اطلاعات بیشتر

سید علی حسینی

مدیرکل استان تهران

شماره مستقیم 02177512030 - 02177639213

دورنگار 077333208640

 

اطلاعات بیشتر

علیرضا کریم زاده

مدیر کل استان چهارمحال و بختیاری

شماره مستقیم 03832229340

دورنگار 038322585210

 

اطلاعات بیشتر

     

امیر دایی صراف

مدیر کل استان خراسان رضوی

شماره مستقیم 05137286020

دورنگار 05137286021

 

اطلاعات بیشتر

مهدی رحمدل

مدیر کل استان خراسان شمالی

شماره مستقیم 05832235840

دورنگار 05832245835

 

اطلاعات بیشتر

حسن کامرانی فرد

مدیر کل استان خراسـان جنوبی

شماره مستقیم 05632213520

دورنگار 05632213521

 

اطلاعات بیشتر

     

شهرام ملایی هزاروندی

مدیر کل استان خوزستان

شماره مستقیم 06132270100

دورنگار 06132275583

 

اطلاعات بیشتر

محمدرضا انصاری

مدیر کل استان زنجــان

شماره مستقیم 02433771802

دورنگار 02433772908

 

اطلاعات بیشتر

محمود فیض

سرپرست استان سمنان

شماره مستقیم 02333460064

دورنگار 02333461419

 

اطلاعات بیشتر

     

جلیل شهریاری

مدیر کل استان سیستان و بلوچستان

شماره مستقیم 05433294400-05433294401

دورنگار 05433294843

 

اطلاعات بیشتر

رهام کیایی

مدیر کل استان فارس

شماره مستقیم 07137385134

دورنگار 07137387679

 

اطلاعات بیشتر

سیروس صارمی

مدیر کل استان قزوین

شماره مستقیم 02833335010

دورنگار 02833341005

 

اطلاعات بیشتر

     
 

سید محمود عرب

مدیر کل استان قم

شماره مستقیم 02537201350-1

دورنگار 02537201351

 

اطلاعات بیشتر

سید علی علوی

مدیر کل استان کردستان

شماره مستقیم 08733771040

دورنگار 08733771039

 

اطلاعات بیشتر

افشین شهرکی

مدیر کل استان کرمان

شماره مستقیم 03432110520

دورنگار 03432110521

 

اطلاعات بیشتر

     

عزیز نوری

مدیر کل استان کرمانشاه

شماره مستقیم 08338362424

دورنگار 08338359051

 

اطلاعات بیشتر

سیدنوراله هدایت

مدیر کل استان کهکیلویه و بویراحمد

شماره مستقیم 07433344652

دورنگار 07433344653

 

اطلاعات بیشتر

کاظم پورنصیری

مدیر کل استان گیلان

شماره مستقیم 01333721545

دورنگار 01333721546  

 

اطلاعات بیشتر

     
 

حمزه کرایلو

مدیر کل استان گلستان

شماره مستقیم 01732240662

دورنگار 01732223466

 

اطلاعات بیشتر

علی پاشایی

مدیر کل استان لرستان

شماره مستقیم 06633215030

دورنگار 06633215031

 

اطلاعات بیشتر

سید حسین درویشی

مدیر کل استان مازندران

شماره مستقیم 01133256490-01133240901

دورنگار 01133240562

 

اطلاعات بیشتر

     

حمیدرضا رستمی

مدیر کل استان مرکزی

شماره مستقیم 08632269093

دورنگار 08632269010

 

اطلاعات بیشتر

محمد بذرافشان

مدیر کل استان هرمزگان

شماره مستقیم 07633668699

دورنگار 07633671521

 

اطلاعات بیشتر

وهب مختاران

مدیر کل استان همدان

شماره مستقیم 08134229850-08134229849

دورنگار 08134232372

 

اطلاعات بیشتر

     
   

 

مجید حق جو

مدیر کل استان یزد

شماره مستقیم 03538251340

دورنگار 03538251342

 

اطلاعات بیشتر

 
سایر پیوندها
تنظیمات قالب