شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

بمنظور برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و مستندات به هنگام ، علمی و متقن و استقرار نظام آماری  قوی و مؤثّر که بتواند نیازهای آماری داخل و خارج از وزارت خانه متبوع را با سرعت، جامعیت و کیفیت لازم تامین نماید و نیز در اجرای سند برنامه ملی توسعه آمار کشور (1400-1396) و در راستای « استقرار نظام مدیریت کیفیت و اطلاعات وزارتخانه» خط مشی های پنجگانه کیفیت نظام آماری وزارتخانه متبوع شامل:

خط مشی کیفیت آمار

خط مشی عمومی تجدید نظر آماری

خط مشی امنیّت اطلاعات آماری

خط مشی اطلاع رسانی آماری

خط مشی مستندسازی آمار

توسط مقام عالی وزارت، ابلاغ گردید.

 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب