شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

راهبرد مشارکت مردم با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان سازمانی در خدمت مردم، تمامی مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می باشد.

پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می نماید.

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب