شعار سال
سه شنبه 11 بهمن 1401

 

 

شرح وظایف حوزه امور بانوان و خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

مقدمه

در تشکیل دولت اسلامی و سازماندهی و هدایت جامعه به سوی رشد و کمال، نیروهای انسانی هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان و مردان هر یک در جایگاهی به ایفای نقش بپردازند که پیشرفت جامعه را در پی داشته باشد. با تزلزل و تنزل جایگاه زنان و خانواده در ادوار مختلف تاریخی و اثرات سوء آن، نیاز جامعه به تقویت جایگاه مادی، معنوی و عاطفی خانواده و حضور فعالانه و بدور از جنسیت‌زدگی زنان در اجتماع بیش از پیش خودنمایی کرد؛ لذا به منظور تقویت جایگاه خانواده و زنان در سیاست گذاری ها و برنامه های ملی، جایگاه امور زنان و خانواده در سطوح عالی اداری کشور ایجاد شد.

در همین راستا قابل توجه است که جایگاه امور زنان و خانواده به منظور تقویت مثبت و اثرگذاری در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری ها به نفع خانواده و زنان می باشد تا اولویت بخشی تحکیم خانواده در تمامی برنامه‌های ملی و استانی لحاظ شود. لذا ماموریت اصلی امور بانوان و خانواده سازمان، نظارت بر اجرای راهبردهای کلان دولت، وزارت متبوع و سازمان در این حوزه در بخش های مختلف بوده و  برنامه های اجرایی را حتی المقدور با بهره مندی از توان بخش های مربوطه اجرا می نمایند. به جهت اهمیت جایگاه،حوزه امور بانوان در ستاد ذیل اداره کل حوزه ریاست و در استانها به طور مستقیم زیر نظر مدیران کل محترم فعالیت می نمایند.

بر همین اساس اولین نسخه از شرح وظایف حوزه امور زنان و خانواده سازمان و ادارات کل برای اجرا در سال 1401 به شرح ذیل ابلاغ می شود:

شرح وظایف حوزه امور بانوان و خانواده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

1.      آشنایی با قوانین حوزه زنان و خانواده

2.      تعامل با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مشاور بانوان و خانواده وزارت متبوع و مشاورین بانوان و خانواده سایر وزراتخانه ها و دستگاه ها به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات این حوزه

3.      پیشنهاد راهبردهای سازمان در حوزه زنان و خانواده با توجه به قوانین جدید

4.      پیگیری اجرای قوانین و مقررات این حوزه در مجموعه سازمان و ادارت کل زیر مجموعه

5.      مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت ها در راستای رفع مسائل و مشکلات همکاران در حوزه مسائل مربوط بانوان و خانواده

6.      تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار و همکاران دارای بیماری خاص و مشکلات حاد درون سازمان و تلاش در جلب حمایت های لازم و همکاری در مدیریت کمک های جذب شده

7.      طراحی برنامه های پیشنهادی سالانه و 6ماهه آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای بانوان همکار، خانواده و فرزندان همکاران

8.      برنامه ریزی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش همکاران در مباحث خانوادگی

9.      همکاری متقابل در حوزه آموزش زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی و سایر گروه های هدف مربوطه با معاونت آموزش

10.  سازمان دهی امور بانوان و خانواده ادارات کل استان ها

11.  سازماندهی امکانات و سرمایه انسانی ستادی و استانی در جهت رشد کمیت و کیفیت فعالیت های این حوزه و تشکیل کمیته ها و کارگروه های لازم

12.  ارزیابی عملکرد استان ها در این حوزه و پیشنهاد مدیران و مشاوران برگزیده

13.  همکاری و تعامل با شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی سازمان به منظور وحدت رویه و هم افزایی برنامه ها

14.   همکاری و تعامل با معاونت های سازمان در جهت پیشبرد ماموریت سازمان

15.  پاسخ به مکاتبات میان دستگاهی این حوزه

16.  تدوین گزارشات دوره ای و ارائه به مسئولین ذیربط

شرح وظایف امور زنان و خانواده ادارات کل فنی و حرفه ای استان ها

1.      تعامل با حوزه امور بانوان و خانواده سازمان

2.      آشنایی با قوانین حوزه زنان و خانواده

3.      پیگیری اجرای قوانین و مقررات ابلاغی این حوزه در اداره کل و مراکز وابسته

4.      پیگیری اجرای راهبردهای سازمان در حوزه زنان و خانواده

5.      تعامل با اداره کل زنان و خانواده استانداری و سایر ادارات کل استانی به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد هماهنگی در جهت رفع مسائل و مشکلات این حوزه و مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای و استانی

6.      همکاری با ستاد درتدوین برنامه های پیشنهادی سالانه و پیگیری اجرای برنامه های ابلاغی

7.      همکاری متقابل در حوزه آموزش زنان سرپرست خانوار، مشاغل خانگی و سایر گروه های هدف مربوطه با معاون آموزش و پژوهش اداره کل

8.      سازماندهی امکانات و سرمایه انسانی استانی در جهت رشد کمیت و کیفیت فعالیت های این حوزه و تشکیل کمیته ها و کارگروه های لازم

9.      تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات زنان سرپرست خانوار و همکاران دارای بیماری خاص و مشکلات حاد اداره‌کل و مراکز تابعه و تلاش در جلب حمایت های لازم و همکاری با ستاد در مدیریت کمک های جذب شده

10.   همکاری در طراحی برنامه های پیشنهادی سالانه و 6ماهه آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای بانوان همکار، خانواده و فرزندان همکاران

11.  برنامه ریزی جهت افزایش سطح آگاهی و دانش همکاران در مباحث خانوادگی

12.   همکاری و تعامل با شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی اداره کل به منظور وحدت رویه و هم افزایی برنامه ها

13.   همکاری و تعامل با معاونین اداره کل  در جهت پیشبرد ماموریت سازمان

14.  پاسخ به مکاتبات میان دستگاهی این حوزه

15.  تدوین گزارش های دوره ای لازم جهت ارائه به ستاد

 

سایر پیوندها
02166583504
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین