شعار سال
پنجشنبه 04 مرداد 1403

 

اعضای هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

اعضاء  متشکل از :

آقای سیدمازیار علوی - رئیس هیات بدوی

آقای حمیدرضا ثابت نژاد - نائب رئیس هیات بدوی

آقای نصراله حسینی راد- دبیر هیات بدوی

آقای مرتضی محمدی لندی - عضو علی البدل هیات بدوی

خانم زهرا مجاهد بیطرف- عضو علی البدل هیات بدوی

 

 براساس  ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اذعان می دارد؛

هر یک از هیأت های بدوی و تجدیدنظر، دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع  است. تشکیل شده است.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب