" سال 1398 ؛ رونق تولید "                                      

صفحه اصلي|منشور کاری|پست الكترونيكي|English|حفظ حریم شخصی|توافق سطح خدمات
جستجوي پيشرفته جستجو در وب
? باشگاه مهارت آموختگان فنی و حرفه ای

باشگاه مهارت آموختگان فنی و حرفه ای

 

مقدمه  

          یکی از پایه های اساسی رشد و توسعه هر جامعه انسانی دانش و مهارت است. دانش اندوزی و به کارگیری آن برای ایجاد تحول در نظام زیستی ضمن آنکه مسیر حیات فردی و اجتماعی را مشخص می نماید، راه های دستیابی به تعالی را نیز برای شکوفایی استعدادها و توانمندی های مختلف فراهم می سازد.

             از این رو سازمان آموزش فني و حرفه اي به عنوان پیش قراول عرصه اشاعه علوم مهارتي باید بتواند بنیانگذار " نو آوری و نو اندیشی نظام آموزش مهارت و فناوري " در مسیر تحقق اهداف بلند مدت و استراتژیک کشوراز طريق ارتقاء و انتقال دانش كار و فناوري ̨ به هنگام كردن مهارت هاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهره وري در تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري  باشد و بنابر تأکید رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی "علم براي عمل اتم و اكملش همين كاري است كه الان فني و حرفه اي ها انجام مي دهند و بايد بدان عمل شود."

             این رهنمود صریح و روشن باید با سازماندهی ومنسجم ساختن تمامی فعالیت های علمی و مهارتي كارآموزان ، به عنوان نو اندیشان و آینده سازان حوزه مهارت کشور پذیرای گام های نخستین علمی و پژوهشی آنان بوده و زمینه بروز خلاقیت و گشایش عرصه تحقیق و تتبع را فراهم آورد و مسئولیت ایجابی این مسئله را به عنوان یک نهاد متولی بر عهده گرفت.

            بر این اساس معاونت پژوهشی سازمان " باشگاه مهارت آموختگان فني و حرفه اي" را برای محقق ساختن این هدف بنیادین ايجاد مي نمايد .

 

 

كليات

            باشگاه مهارت آموختگان فني و حرفه اي  ، باشگاهي است مجازي با هدف شناسايي ، جذب ، پرورش ، حمايت ، هدايت و اعتلاي سطح علمي و مهارتي كارآموزان و جوانان با استعداد كشور از طريق شكل بخشيدن به آنها در قالب گروه هاي پژوهشي ، علمي و مهارتي زير نظر سازمان آموزش فني و حرفه اي تشكيل مي گردد . مركز باشگاه در معاونت پژوهش و برنامه ريزي سازمان خواهد بود .

 

 

دلايل توجيهي

    مهارت آموختگان  فني و حرفه اي از يك منظر به عنوان محصول يا توليد نظام و سيستم آموزشي هستند . بر اساس اصل تعهد پذيري كه معرف تعهد سازمان نسبت به ارزش ها و اعتقادات و عاملي در جهت پايداري در محيط رقابتي و  زمينه اي براي استمرار و تداوم حركت آن مي باشد ؛ نمي تواند نسبت به آينده محصول خود بي تفاوت باشد .

   يكي از شيوه هايي كه سازمان را نسبت به وضعيت محصولات خود در محيط مطلع مي سازد ؛ زنجيره ارتباط با مشتري  (CRM) مي باشد. ارتباط با مشتري روشي است كه سازمان را نسبت به كيفيت فعاليت هاي خود آگاه مي كند .  سازمان آموزش فني و حرفه اي نيز از این قاعده مستثني نبوده و نياز مند برقراري ارتباط با خروجي  (OUTPUT) نظام يا سيستم خود كه همانا مهارت آموختگان هستند ؛ مي باشد .

    يكي از ابزار هايي كه اين مهم را محقق مي سازد " باشگاه مهارت آموختگان فني و حرفه اي" مي باشد . همچنين رسالت سازمان
آموزش فني و حرفه اي " توسعه و بهبود منابع انساني به منظور پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي " مي باشد . وجود چنين رسالتي ؛ سازمان را متعهد مي سازد تا با ايجاد اعتماد در بين مخاطبان خود ( نيرو ي كار جوان و مستعد ) انگيزه مشاركت آنان را در فرايند يادگيري و يادگيري مبتني بر هدف را افزايش دهد . اعتماد در بين مخاطبان  و اعضاي يك سازمان زماني به وجود مي آيد كه آنان به اين باور برسند كه سازمان همواره در فكر آنان بوده و متعهد بر رسالت خود مي