- یادداشت رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز 

 - یادداشت کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز 

- یادداشت مدیر کل استان سیستان و بلوچستان به مناسبت هفته ملی و مهارت

- یادداشت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

- یادداشت  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

یادداشت رئیس مرکز تخصصی صنایع چوب بیرجند

- یادداشت مدیر کل آموزش فنی حرفه ای استان اصفهان

یادداشت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران 

- یادداشت رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گمیشان

- یادداشت  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 

- یادداشت  رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

- یادداشت رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سربیشه

- یادداشت کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بابل

- یادداشت تخصصی درخصوص تولید محتوای اطلاعات وپژوهش های علمی/مریم قاصدی، رئیس مرکزشماره ۷ خواهران خمین

-شناسایی گلوگاه های فساد مالی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به قلم بهزاد غفاری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز