فرم نظر سنجي از ارباب رجوع "سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور"
نام و نام خانوادگی:
( در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید )
*
شماره تماس:
( در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید )
عنوان نظر، پيشنهاد يا انتقاد:
نام دستگاه: *
تاریخ مراجعه:
*

آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟

بله
تاحدودی
خیر

نحوه برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است ؟

بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
نام فرد يا افرادي كه مناسب ترين برخورد را با شما داشته اند مرقوم فرماييد.

نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اند مرقوم فرماييد.

آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شد ؟

بله
خیر
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است، لطفا آن را مرقوم فرمائيد ( با ذكر مورد و فرد مورد نظر )
لطفا نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد.
روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور