فرم نظر سنجي از قوانین و مقررات "سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور"
نام و نام خانوادگی :
(در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید)
شماره تماس:        
(در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید )


ماده 108 قانون کار

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و‌توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

‌الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر

ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای 

د- مراکز کارآموزی خاص معلولینو جانباران با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، نیاد جانبازان و ...)

ماده 110 قانون وزارت کار

واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به‌ ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

‌تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
تبصره 2- دستور العمل
ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز جوارکارگاهی و بین کارگاهی بر حسب مورد  به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسید.

ماده 111 قانون کار

علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه‌ معین ‌به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می‌شود.

‌تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کاراموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیر نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید.

1- کیفیت خدمات آموزش های ارائه شده در آموزشگاه های آزاد و دولتی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای را چگونه ارزیابی می کنید ؟

خیلی ضعیف        ضعیف         متوسط          خوب         خیلی خوب


2- میزان کارامدی دارندگان مدرک مهارت در حرفه مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید ؟

خیلی ضعیف         ضعیف        متوسط           خوب           خیلی خوب


3- روند صدور مجوز 3 روزه در سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی ضعیف        ضعیف          متوسط     خوب         خیلی خوب

لطفا نظرات و پيشنهادات خود را .بنويسيد